Alle kurs
ID. 32729

Klinisk ultralyd

Informasjon

  • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.

  • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.

  • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.