Kogntiv terapi ved somatisk sykdom og skade (32734)

Dato: 22. okt 2018
Kurslokale: Oslo

Opptakskriterier

Krav til deltakelse: Embetseksamen som lege eller psykolog, eller bachelorgrad i helse- og sosialfag, og en arbeidssituasjon under utdanningen som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Andre opplysninger

Kursavgift: Kr. 24384,-

Faktureres med kr 8128,- per semester. Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Fysikalsk Medisin
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 30 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Fysikalsk Medisin
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 30 t