Kognitiv terapi for leger og psykologer (32735)

Dato: 10. okt 2018
Kurslokale: Oslo

Opptakskriterier

Krav til deltakelse: Embedseksamen som lege eller psykolog og er i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid. *NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

Andre opplysninger

Kursavgift: Kr. 32512,-

Det faktureres med kr 8 128,- per semester. Veiledningsutgifter på ca kr 12 000,- (totalt) kommer i tillegg. Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t