Alle kurs
ID. 32738

Alders- og sykehjemsmedisin 3

21-23. nov 2018

Scandic Hell Stjørdal

Skriv ut

Informasjon

Leger som skal opparbeide «Kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin». Leger i videre- og etterutdanning i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsmedisin og rehabilitering, samfunnsmedisin og nevrologi.