Program for Kontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjoner (32769)

Fredag 9. november

09.15 Registrering
09.30 Introduksjon.
Ivana Randjelovic
09.40 Genitale infeksjoner og SOI
Usha Hartgill
10.00 Kontordiagnostikk og grunnprinsipper i mikroskopi ved genitale infeksjoner. Del I
Ivana Randjelovic
10.45 Pause
11.00 Kontordiagnostikk og grunnprinsipper
Ivana Randjelovic
11.45 SOI Behandling og smitteoppsporing
Usha Hartgill
12.15 Lunsj
12.45 Oppsett og vedlikehold av mikroskopet
Ivana Randjelovic
13.15 Praktiske øvelser. 15 minutters pause tilpasses.
Ivana Randjelovic
Usha Hartgill
15.00 Diskusjon. Kursprøve
Ivana Randjelovic
15.30 Slutt