Alle kurs
ID. 32777

Nukleærmedisin Del 1: Strålefysikk, strålebiologi og strålevern innen nukleærmedisin

Informasjon

Leger i spesialistutdanning i nukleærmedisin.