Alle kurs
ID. 32872

Regional nettverkskonferanse innen revmatologi

Informasjon

Leger, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer innen revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin, samt brukere.