Alle kurs
ID. 32890

Barnehabilitering

Paediatric neurohabilitation

11-15. feb 2019

OUS - Rikshospitalet

Skriv ut

Informasjon

Leger i utdanning i pediatri og spesialister i pediatri som arbeider innen nevrohabilitering av barn og unge. I tillegg søkes om godkjenning for spesialitetene nevrologi, barnepsykiatri, fysikalsk medisin, rehabilitering og allmennmedisin.