Program for Barnehabilitering (32890)

Mandag 11. februar

Tema: Cerebral parese.

08.30 Registrering.
09.00 Åpning.
Erik Hankø
09.10 Barn med CP
Erik Hankø
10.00 Henvisningsrutiner i barnehabiliteringen. Første linje, annen linje og tredje linje
Petra Kaete Aden
10.30 Pause
10.45 Habilitering i et historisk perspektiv. Familiesentrert behandling. ICF-rammeverket.
Kjersti Ramstad
11.30 Lunsj
12.30 Behandling av CP

-CPOP -Guro Andersen

-Ganganalyse/trening/ortoser/botoxbehandling/intrathekal baklofenbehandling/selektiv dorsal rhizotomi -Sturla Solheim, Kari Gisleberg, Ingrid Skaaret

-Håndfunksjon i CP -Erika Grønner, Lars Eldar Myrseth

13.40 Intensive behandlingstilbud til barn med CP

Guro Vaule Staurheim

14.00 Pause
14.15 Ortopedisk intervensjon i CP
Andreas Knaus
15.00 Jeg har CP bare av og til.

Sosiale vansker. Skole. Tilrettelegging. Reidun Jansen

15.30 Behandling og oppfølging av barn med CP utenfor OUS.
16.00 Slutt

Tirsdag 12. februar

Tema: Kognitive vansker. Autisme.

08.30 Kasuistikk. Barn med kognitive vansker.
Merete Wik
09.15 Utredning av kognisjon

Kristine Stadskleiv

10.00 Pause
10.15 Språk og kommunikasjon

Stephen von Tetzchner,

11.00 Psykisk helse hos barn og unge med kognitive utfordringer

Marianne Halvorsen

11.30 Lunsj
12.30 Barneautisme

Stine Ericson

13.00 Medisinsk utredning av barn med kognitive vansker og mistanke om autisme

Jakob Larsen

13.30 Behandling av søvnvansker hos barn med autisme

Jakob Larsen

13.45 Tidlig intervensjon for førskolebarn med autisme

Mari Østgaard

14.15 Pause
14.30 Alvorlig utfordrende adferd hos ungdom med autisme.

Mari Østgaard

15.30 Behandling og oppfølging av barn med autisme utenfor OUS
16.00 Slutt

Onsdag 13. februar

Tema: Nevromuskulære sykdommer. MMC

08.30 Nevromuskulære sykdommer: Kasuistikk - barn med muskelsykdom.
Sean Ciaran Wallace
09.15 Utredning av barn med muskelsvakhet
Magnhild Rasmussen
10.00 Pause
10.15 Behandling av barn med nevromuskulære sykdommer
  • Sean Wallace,
  • Trine Jæger,
  • Ingrid Skaaret,
11.00 SMA. Behandling med antisense oligo-nukleotider (Spinrasa)
Sean Ciaran Wallace
11.15 Enzymsubstitusjonsbehandling ved MPS
Gro Anita Gauslå
11.30 Lunsj
12.30 Myelomeningocele.
  • Petra Aden,
  • Trine Jæger,
  • Ingrid Skaaret,
13.15 Nevro-urologi

-Petra Aden,

-Cathrine Teigen,

14.00 Pause
14.15 Gastroenterologi hos barn med funksjonshemming
  • Charlotte Brun,
  • Kjetil Juul Stensrud,
15.00 Spisevansker hos barn med funksjonshemming
Ingrid Bergliot Helland
15.30 Ernæring av barn med funksjonshemming

Nina Hagen,

16.00 Slutt

Torsdag 14. februar

Tema: Luftveier. Epilepsi. Palliasjon.

08.30 Luftveisproblemer hos barn med Down syndrom.
Vegard Hovland
09.00 Utredning av øvre luftveier. Søvnutredning. Respirasjonsstøtte.
Vegard Hovland
Søren Berg
10.00 Pause
10.15 Epilepsi og epilepsibehandling i barnehabiliteringspopulasjonen
Anette Ramm-Pettersen
11.00 Epilepsi. Henvisning til- og bruk av SSE
Marit Bjørnvold
11.30 Lunsj
12.30 Smertebehandling av barn med funksjonshemming
Birgit Elisabeth Kristiansen
13.00 Palliasjon og håndtering av terminalfasen hos barn med progressive lidelser
Anja Lee
Gro Anita Gauslå
14.00 Pause
14.15 Habilitering i et familieperspektiv. Søsken som pårørende. Frambu.
  • Jorun Vatne,
  • Øyvind Kanavin,
15.30 Gruppearbeid med kliniske eksempler og gjennomgang i plenum
Erik Hankø
17.30 Slutt

Middag på restaurant Festningen. Egen påmelding.

Fredag 15. februar

Tema: Genetikk. Samhandling.

08.30 Genetikk. Oversikt.
Kaja Kristine Selmer
09.15 Genetikk II. Kasuistikker med aktuelle problemstillinger fra kurset
Kaja Kristine Selmer
10.00 Pause
10.15 Rettigheter og muligheter.

-Kristine Juvet,

10.45 Informasjon til pasienter og pårørende: Hva, hvordan og når? Er vi gode nok?
Erik Hankø
11.30 Lunsj
12.30 Og vi da? Hvordan overleve i barnehabilitering?
Einar Bryne
12.50 Ny i barnehabilitering. Slik en LIS ser det
Merete Wik
13.15 Samarbeid og utfordringer i tverrfaglig barnehabilitering.

Debatt/avsluttende kommentarer. Ordstyrer:


Kjersti Ramstad
14.00 Kursprøve
14.45 Kursevaluering og avslutning.
15.00 Slutt