Alle kurs
ID. 32906

Riktig legemiddelbruk: Vanedannende legemidler

Informasjon

Leger som arbeider innenfor allmennmedisin, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og klinisk farmakologi, farmasøyter.