Program for Emnekurs i praksisdrift (32924)

Fredag 1. februar

08.30 Registrering
09.00 Internavtalen, det viktigste dokumentet i praksisen.
Gunnar Ramstad
10.30 Pause
10.45 Takstbruk i allmennpraksis.
12.15 Lunsj
13.00 Takstbruk i allmennpraksis.
13.45 Omsetning av praksis.
Geir Skogland
14.30 Pause
14.45 Personalfaktor/personalkostnader. Kontrakter og reglement.
Geir Skogland
16.15 Investering i utstyr, "small money".
17.00 Slutt for dagen

Lørdag 2. februar

08.30 Utgiftsfordeling i gruppepraksis.
Bent Folkvord
Gunnar Ramstad
09.15 Administrasjon av praksis, fordeling av byrder.
10.00 Pause
10.15 SOP, pensjonsordninger.
Bent Folkvord
11.00 Eie eller leie kontorlokaler?
Hans Kristian Bakke
11.45 Lunsj
12.30 Hva betyr praksisens kostnadnivå?
Bent Folkvord
13.15 Plenumsdiskusjon.
Bent Folkvord
14.00 Kurs slutt