Alle kurs
ID. 32932

Forebyggende kommunikasjon med barn og unge - Nettkurs

Informasjon

Å øke kompetansen i å samtale med barn og ungdom.

Dette gjør du ved å:

  • Bli kjent med de to kunnskapsbaserte kommunikasjonsformene motivasjonsstyrt og kognitiv terapeutisk samtale
  • Øke oppmerksomheten på sammenhengen mellom kroppslige symptomer og bakenforliggende faktorer
  • Fokusere på praktiske forhold som kan fremme god samtale
  • Kjenne noen risikofaktorer for depresjon hos unge
  • Kjenne til nøkkelspørsmål for å oppdage depresjon
  • Kjenne til verktøyet "Diamanten" i samtalen med barn og unge om deres plager