Lidelser i muskel- og skjelettapparatet (32962)

Disorders of the musculus skeleton system

Dato: 17-18. jan 2019
Sted: Martina Hansens hospital AS
Adresse: Dønskiveien 8-10
1346, GJETTUM

NORGE
Kurslokale: Auditoriet, Sykehuset Asker og Bærum HF, avd. Bærum sykehus, formiddag. Martina Hansens Hospital, ettermiddag
Påmeldingsfrist 12.12.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Antall kurstimer 15
Maks antall deltakere 60
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet i Oslo Martina Hansens hospital AS

Priser

Deltaker: 3 700,-

Målgruppe

Allmennpraktiserende leger

Læringsmål

Øke kunnskapen om revmatiske og ortopediske sykdommer i allmennpraksis og bedre samarbeidet mellom allmennpraktiker og sykehusspesialist i utredning og behandling av pasientene.

Påmelding

Via mail til turid.thoering@mhh.no (kurssekretær)

Registreres fortløpende ved innbetaling av kursavgift til: «Kurs MHH -19» og deltagers NAVN Martina Hansens Hospital, Pb 823, 1306 Sandvika. Bankkontonr: 1627.07.10852

Opptakskriterier

Max 60 leger (Obs. Ansiennitet etter dato for innbetalt kursavgift).

Andre opplysninger

Kursavgift: kr 3700,- (inkl. lunsj begge dager).

Betales innen 12. desember 2018 til bankkontonr. 1627.07.10852

Kurskomite

Anne Prøven
Jørn Torjussen (Kursleder)
Ingerid Baksaas Aasen
Shagaye Nabizadeh

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Muskel-skjelettlidelser
Revmatologi: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Muskel-skjelettlidelser
Revmatologi: Valgfrie kurs: 15 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 11 t

Program for Lidelser i muskel- og skjelettapparatet (32962)

Torsdag 17. januar

REVMATOLOGI

Møteledere: Klinikksjef Anne Prøven og overlege Shagaye Nabizadeh

08.00 Registrering. Kaffe m. rundstykker
08.15 Velkommen!
08.20 Introduksjon ved administrerende direktør Adm. dir. Per S. Bleikelia
08.40 Kjempecellearteritt
Andreas Diamantopoulos
09.10 Pause
09.20 Kasuistikker kjempecellearteritt
Shagaye Nabizadeh
09.50 Urinsyregikt – oppdatering
Ellen Sauar Norli
10.20 Revmatologiske sykdommer og økt risiko for hjerte-/karsykdommer
Birgitte Nellemann
10.50 Pause
11.05 Osteoporose
11.35 Tørr munn og tørre øyne – Er det Sjøgren?
Marianne Therese Angelshaug
12.05 Pause m/ kaffe
12.15 Antistoffer – til glede eller besvær
Anne Prøven
12.45 Bruk av radiologi i forbindelse med muskel-/skjelettdiagnostikk

Hvilke undersøkelser? Når? Hvor?


Carsten Werner Brocker
13.15 Lunsj
14.15 Klinisk gruppeundervisning m/ pasientdemonstrasjoner (Rotasjon 2 x 45 min)
  • Generell leddundersøkelse 2 stasjoner
  • Injeksjonsteknikk 2 stasjoner
15.45 Slutt

Fredag 18. januar

ORTOPEDI

Møteledere: Overlege Jørn Torjussen (kursleder) og Ortoped Ingerid Baksaas Aasen

08.00 Kaffe m/ rundstykker
08.15 Prioriteringer og satsningsområder for ort. avd. MHH
Tor Kjetil Nerhus
08.30 Krokfinger – forskjellige behandlingsmetoder.
Øyvind Høgetveit Hagen
08.50 «Tverrfaglige poliklinikker- viser at samarbeid lønner seg»

Skulder, kne, fot:

  • Overlege PhD Stefan Moosmayer
  • Fysioterapeut Anne Gärtner
09.20 "Pakkeforløp for korsbåndspasienten - viktig for best mulig resultat"
Cathrine Aga
09.35 «Hva skjer med menisken?»
Nina Jullum Kise
09.50 Pause m/ kaffe
10.10 «Skuldersmerter- Når haster det?»
Ingerid Baksaas Aasen
10.30 Strategier ved sterke og langvarige ryggplager – operasjon eller ikke
Nikolaos Ikonomou
11.00 Mikrokirurgi ved ryggplager – hvilke pasienter egner seg?
Jørn Torjussen
11.20 Pause m/ kaffe og frukt
11.40 Frisk nok til å bli operert? Utredning før operasjon
Unni M. Toftegaard
12.00 Fotsmerter – utredning og valg av behandling
Lars Kvist Bjune
12.20 Hoftesmerter – mulige forklaringer og strategier
Pål Oliver Borgen
12.40 Kvalitetsmessig behandling av coxartrose
Erik Jansen
13.00 Oppsummering
Jørn Torjussen
13.15 Lunsj
14.15 Klinisk gruppeundervisning m/pasientdemonstrasjoner (Rotasjon 3 x 30 min)
  • Emne 1 Skulder 2 x stasjoner Dr. Moosmayer/Dr. Aasen
  • Emne 2 Ankel-fot 2 x stasjon Dr. Bjune/Dr. Butt
  • Emne 3 Rygg 2 x stasjoner Dr. Ikonomou/Dr. Torjussen
15.45 Slutt