Alle kurs
ID. 32974

Nordisk kurs i plastikkirurgi, del I: Medfødte misdannelser - Helsinki

15-19. jan 2019

Skriv ut

Informasjon

Kurset er obligatorisk for utdannelsen i plastikkirurgi i Norge. Kun leger i spesialisering i plastikkirurgi i Norge vil bli prioritert. Søkere anmodes om å fylle ut søknadsskjema nøye da dette er grunnlaget for prioritering av interesserte.