Nordisk kurs i plastikkirurgi, del I: Medfødte misdannelser - Helsinki (32974)

Dato: 15-19. jan 2019
Kurslokale: Helsinki
Påmeldingsfrist 31.08.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Bergen
Antall kurstimer 36
Maks antall deltakere 25

Priser

Lege: 0,-

Målgruppe

Kurset er obligatorisk for utdannelsen i plastikkirurgi i Norge. Kun leger i spesialisering i plastikkirurgi i Norge vil bli prioritert. Søkere anmodes om å fylle ut søknadsskjema nøye da dette er grunnlaget for prioritering av interesserte.

Opptakskriterier

Alle søkere skal oppgi totalt antall tellende tjeneste til spesialiteten plastikkirurgi og antall måneder til beregnet ferdig spesialist. Oppgi antall måneder tellende tjeneste den dagen du søker.

Tellende tjeneste i plastikkirurgi: 2 år generell kirurgi (maks 24 mnd) + 4 år plastikkirurgi (maks 48 mnd) = maks 72 mnd. For annen tjeneste som evt kan telle i stedet for generell kirurgi eller plastikkirurgi se legeforeningens nettsider under spesialiteter. Husk å trekke fra permisjoner eller tjeneste utover det som er tellende ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen

Påmeldinger som mottas etter påmeldingsfristens utløp vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

Kursprisen er 400 Euro

Sted: Helsinki universitetssykehus

Ansvarlig: Prof. Erkki Tukiainen

Kurssekretær: Joonas Kasari (Joonas.kasari@hus.fi) og Veikko Schepel (veikko.schepel@hus.fi)

Godkjenninger

Videreutdanning

Plastikkirurgi: Obligatoriske kurs: 36 t