Alle kurs
ID. 32981

NEL kurs: Innføring i norsk allmennpraksis

Informasjon

Læringsmål: Innføring i strukturen i norsk helsetjeneste, folketrygden, den elektroniske pasientjournalen, legemiddelhåndtering og resepter, sykmelding og bruk av sykmeldingsveileder, meldingspliktige sykdommer, regler for førerkort, taushetsplikt, innleggelse i psykiatrisk institusjon, og ulike forhold knyttet til legevaktsarbeid.