Arbeidsfokus i rehabilitering (33003)

Dato: 1. aug - 15. des 2018
Praktiske henvendelser: Nasjonalt komp.senter for arbeidsrettet rehabilitering
Kurseier Nasjonalt komp.senter for arbeidsrettet rehabilitering

Målgruppe

Kurset er for deg/dere som ønsker å ha mer fokus på arbeid som delmål i diagnosespesifikk rehabilitering, eller som er usikre på om satsingen om økt arbeidsfokus kan forbedres ytterligere

Innhold

Se lenke:

https://arbeidoghelse.no/kurs/ram-kurs/


Innhold i kurset

Arbeidsevne

Sykefraværssystemet i Norge

Kartlegging og måling av funksjon og arbeidsevne

Arbeid som delmål i rehabilitering – hvordan får vi det til?

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt:kurs@arbeidoghelse.no

Arbeidsmåter

Tilgjengelighet

Vil tilbyr kurset på 4 ulike måter.

  1. Rent nettbasert kurs, individuelt: Dette passer best for enkeltpersoner som ønsker å ta kurset alene i eget tempo.
  2. Rent nettbasert kurs, gruppe: Dette passer best for team, organisasjoner der flere tar kurset samtidig.
  3. Nettbasert kurs med fysisk workshop: Dette passer best for team og organisasjoner der flere tar kurset samtidig, men hvor selve gruppearbeidet i tilknytning til workshoppen gjøres ved å møte fysisk.
  4. Heldagsworkshop: Vi kommer ut til din organisasjon og holder kurset som en 1-dags workshop

Prisen vil variere avhengig av hvilken modell du/dere velger. For nettbaserte aktiviteter tar vi en administrasjonsgebyr på 200,- pr deltaker. Ved fysisk workshop tilkommer utgifter for reise og kursholdere. Den totale kursavgiften vil uansett ikke overstige 10 000,- ved modell 3 og 4.

Andre opplysninger

Dato og varighet

Dette avhenger av hvilken modell som velges.

  1. Rent nettbasert kurs, individuellt: Du bestemmer tempo selv. Du får i utgangspunkt tilgang til kurset i 6 måneder.
  2. Rent nettbasert kurs, grupper: Vi lager en ukeplan sammen med felles progresjon for gruppen. I utgangspunktet vil vi anbefale å ta minimum 1 modul i uken, noe som totalt blir 5 uker.
  3. Nettbasert kurs med fysisk workshop: Vi lager en ukeplan sammen for den nettbaserte delen. Workshoppen tar en halv dag og tidspunktet legges når den nettbaserte delen er gjort ferdig.
  4. Heldagsworkshop: Kurset tar en hel arbeidsdag. Første del av kurset er forelesning og andre del er workshop med gruppearbeid.

Pris

Prisen for nettkurset er 200,- pr deltaker.

Pris for kurs der hele eller deler av kurset gjennomføres som fysisk workshop vil totalt ikke overstige 10 000,-

Kurskomite

Olav Hahn (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 7 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 10 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 7 t