Alle kurs
ID. 33007

Ønsket og uønsket variasjon i allmennpraksis

Informasjon

Allmennleger og universitetslektorer som veileder - eller planlegger å veilede - medisinstudenter, turnusleger og yngre kolleger.