Håndkirurgi og revmakirurgi (33035)

Course in Hand- and reumasurgery

Dato: 14-18. jan 2019
Sted: Quality hotell Waterfront
Adresse: Nedre Strandgate 25-27
6004, ÅLESUND

NORGE
Kurslokale: Akvariet
Påmeldingsfrist 14.11.2018
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 30
Maks antall deltakere 45
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet i Oslo

Priser

Lege: 7 200,-
Ikke lege: 14 400,-

Målgruppe

Leger under spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne: Diagnostikk og behandling av vanlige ortopediske lidelser innen områdene hånd- og revmakirurgi. Ved disseksjon ha tilegnet seg kunnskap om snittføring og anatomi innen hånd- og revmakirurgi. Kjenne til referansemiljøer innen hånd- og revmakirurgi for senere konsultering og henvisning.

Innhold

Kurset vil gjennomgå de vanligste håndkirurgiske problemstillingene i form av forelesninger, kasuistikk, gruppearbeid og disseksjon på anatomiske preparater. En går ut ifra at kursboken er lest på forhånd. Kurset avsluttes med en skriftlig kursprøve.

Forkunnskaper

- Anatomikunnskaper forventes oppdatert før kursstart.

Kurslitteratur

Anbefalt lest før kurset "Håndkirurgi" ved redaktører Hove, Husby, Finsen. Den kan bestilles på http://legeforlaget.no/products/hndkirurgi og koster kr 545,-.

NB     Den nye Håndkirurgiboka er heller ikke tilgjengelig i januar, men kurskomiteen har blitt enig om at alle påmeldte får linken til den gamle boka.

Sender deg linken her:  https://indd.adobe.com/view/afc76b0c-ba0d-47c2-99ed-643c8b2200eb

 

Annen litteratur: Green's Operative Hand Surgery, 7th Edition 2016 av by Drs. Scott Wolfe, William Pederson, Robert Hotchkiss, Scott Kozin, and Mark Cohen.

Andre opplysninger

Medbring!
Ta med disseksjonsutstyr (pinsett, saks, arteriepinsett, evt. liten hake).

Vedr. hotell.

Det blir reservert enkeltrom til alle på hotellet i kursperioden. Det er anbefalt at alle bor på hotellet for å utnytte det faglig-sosiale.

Dersom noen har behov utover dette kan det avtales med hotellet direkte.

Ved bestilling av hotell: Ring til 70 11 19 00 eller sende bestilling til q.waterfront@choice.no og oppgi kode 5624 dersom de ønsker å bestille rom. Da blir alle koblet opp mot gruppereservasjonen :-)

Kurskomite

Sondre Stafsnes Hassellund
Lars Eilertsen
Hebe Desiree Kvernmo
Adalsteinn Odinsson
Mona Irene Winge (Kursleder)
Yngvar Krukhaug

Godkjenninger

Videreutdanning

Ortopedisk kirurgi: Obligatoriske kurs: 30 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 10 t

Etterutdanning

Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 30 t

Program for Håndkirurgi og revmakirurgi (33035)

Mandag 14. januar

Møterom Akvariet

Møteleder L Eilertsen

10.00 Velkommen - orientering om kurset

M. Winge

10.10 Kursprøve
10.30 Revmatisk leddsykdom: Medisin eller kirurgi

JE Henriksen

10.50 Den revmatiske hånd
11.10 Behandling av det revmatiske håndledd m/kasuistikk

L. Eilertsen

11.25 Kaffepause
11.45 Behandling av den revmatiske hånd m/kasuistikk

L. Eilertsen

12.05 Artrose: Slitasjegikt eller inflammatorisk leddsykdom
12.15 Behandling av den revmatiske albuen m/kasuistikk

 L Eilertsen

12.30 Lunsj

PAUSE 13.30-15.30

Møteleder S Hassellund

15.30 Ekstensorseneskader

 S Hassellund

15.50 Fleksorseneskader

 H Kvernmo

16.10 Radio-ulnar leddet

JR Haugstvedt

16.30 Instabilitet håndrot

 JR Haugstvedt

16.50 Kaffepause
17.10 Diskusjonsgrupper x 4

(inkl. snittføring, rtg, ganglion, triggerfinger, de Quervain) 

(MW,YK,HK,SH,JRH,JEH,LE,TJS,OR)

19.30 Slutt
19.30 Middag

Tirsdag 15. januar

Møteleder Y Krukhaug

08.00 Bicepssenerupturer og komplikasjoner ved kirurgi

 Y Krukhaug

08.20 Dupuytren

A Odinsson

08.40 Nervekompresjoner

 H Kvernmo

09.00 Diskusjonsgrupper x 4

(AO,MW,YK,HK,SH,JRH,LE,OR,RT,TJS)

10.00 Pause
10.20 Nerveskader og nerverekonstruksjoner

A Odinsson

10.40 Plexusskader

R Thorkildsen

11.00 Senetransposisjon etter skade

R Thorkildsen

11.20 Diskusjonsgrupper x4 inkl. albuefrakturer med nerve-karskader

(AO,MW,YK,HK,SH,JRH,RT,OR,LE,TJS)

12.30 Lunsj

Busstransport til Ålesund sykehus m/Turistbussen Ålesund

14.00 Disseksjon (Ålesund sykehus)

(AO,MW,YK,HK,SH,JRH,RT,OR,LE,TJS,ME)

 (skulder-overarm-albue-underarm)

Retur Waterfront hotell m/buss

19.30 Middag (Waterfront)

Onsdag 16. januar

Møteleder M Winge

08.00 Frakturer i håndrot

 A Odinsson   

08.00 Komplekse radius frakturer

 Y Krukhaug

08.00 Komplikasjoner etter radius fraktur

 Y Krukhaug

10.00 Kaffepause
10.20 Scafoid frakturer

O Reigstad

10.40 Scafoid pseudartrose

O Reigstad

11.00 Artrose radiale håndrot/CMC1

R Thorkildsen

11.20 Artrose håndledd/håndrot

O Reigstad

11.40 Diskusjonsgrupper x 4

(AO,MW,YK,HK,SH,OR,RT,LL,TJS,JRH) 

12.30 Lunsj

Buss-transport til Ålesund sykehus m/Turistbussen Ålesund

14.00 Disseksjon (Ålesund sykehus)

(AO,MW,YK,HK,SH,OR,RT,LL, TJS,ME,JRH)

 (håndledd-hånd-fingre)

Retur Waterfront hotell m/buss

19.30 Middag (aktiv påmelding til fellesmiddagen på Waterfront)

Torsdag 17. januar

Møteleder H Kvernmo

08.00 Finger frakturer og luksasjoner

S Hassellund

08.20 Metacarp frakturer/Rolando/Bennett frakturer

T-J Slørdahl

08.40 Avaskulær nekrose i hånden/håndroten

L Lied

09.00 Pause
09.15 Høytrykks- og injeksjonsskader

M Winge

09.35 Termiske skader

H Kvernmo

09.55 Infeksjoner i hånden

L Lied 

10.15 Kaffepause
10.30 Diskusjonsgrupper x 4

(AO,MW,YK,HK,SH,TJS,CL,LL,OR)

12.00 Lunsj

PAUSE 13.00-16.00

16.00 Den store håndskaden

M Winge

16.20 Replantasjon

 M Winge

16.40 Lappedekning

C Lind

17.00 Tumor i overekstremiteten

C Lind

17.20 Pause
17.40 Diskusjonsgrupper x 4

 (AO,MW,YK,HK,SH,TJS,CL,LL,OR)

19.00 Slutt

Festmiddag: Restaurant Bro, Notenesgata 1, Ålesund sentrum

Fredag 18. januar

Møteleder A.Odinsson

08.00 Medfødte misdannelser i overekstremiteten

 M Winge

08.20 CRPS

T-J Slørdahl

08.40 Compartment syndrom og Volkmannskontraktur

Y Krukhaug

09.00 Kaffepause
09.20 Fellessesjon med medbrakte kasuistikker fra utvalgte kursdeltakere

M Winge

11.00 Kursprøve

  M Winge

12.00 Slutt / Vel hjem