Alle kurs
ID. 33036

Kunnskapsbasert smertebehandling. Den 15. nasjonale fagkonferanse

3-4. jan 2019

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Skriv ut

Informasjon

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med smertepasienter.