Alle kurs
ID. 33038

C-kurs rettspsykiatri

31. okt 2018 - 18. okt 2019

Oslo Universitetssykehus HF-Ullevål Sykehus

Skriv ut

Informasjon

Spesialister i psykiatri, LIS i psykiatri, psykologspesialister.