C-kurs rettspsykiatri (33038)

Dato: 31. okt 2018 - 18. okt 2019
Sted: Oslo Universitetssykehus HF-Ullevål Sykehus
Kurslokale: Gaustad sykehus, Oslo
Praktiske henvendelser: Oslo Universitetssykehus HF-Ullevål Sykehus
Maks antall deltakere 50
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Priser

Deltaker: 12 500,-

Målgruppe

Spesialister i psykiatri, LIS i psykiatri, psykologspesialister.

Læringsmål

Målsetningen med kurset er å gi leger og psykologer kunnskap om hva og hvordan sakkyndige for retten og påtalemyndigheten skal vurdere og besvare vanlig forekommende mandater i straffesaker.

Innhold

Dag 1: Utgangspunkt og problemstillinger: Strafferetens karakter og oppbygning. Lovtolkning ved klinisk vurdering. Sakkyndigoppdraget - oversikt over de ulike problemstillinger. Videre innføring i mandat, oppnevnelse, habilitet m.v. Erklæringens innhold og struktur.

Dag 2: Bevisendring og rolleforståelse: Regel oversikt: strafferetten, grunnbegrepene. Utilregnelighet og mulighet til straffereduksjon. Særreaksjoner og forvaring. Sakkyndigbeviset i strafferetten. Rolleforståelse og særlige utfordringer.

Dag 3: De sakkyndiges arbeidsprosess. Oppnevnelsen og arbeidet før forhandling. Oppnevnelsen og arbeidet før forhandling. Muntlig fremleggelse i retten - "skikk og bruk".

Andre opplysninger

Kursdatoer: 31.10.18, 6.-8.3.19 og 16.-18.10.19.

Obligatoriske aktiviteter: 80% oppmøte totalt på samlinger, utsendt materiale må gjennomgås i forkant av de ulike del-kurs.

Kurskomite

Øyvind Holst (Kursleder)
Linda Grøning
Karl Heinrik Melle
Kirsten Rasmussen
Kjersti Narud

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 50 t

Etterutdanning

Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 50 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 50 t