Operativ obstetrikk for viderekomne (33049)

Practical skills in adcanced operative obstetrics

Dato: 2-3. mai 2019
Sted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus
Adresse: Jonas Lies vei 65
5021, BERGEN

NORGE
Påmeldingsfrist 04.03.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 13
Maks antall deltakere 30
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 3 300,-
Ikke lege: 6 600,-

Målgruppe

Spesialister i gynekologi og obstetrikk i Norge og andre nordiske land

Læringsmål

Kursdeltakerne skal i løpet av kurset ha tilegnet seg teoretiske kunnskap om bekkenbunnen hos kvinner, fødselsmekanikk ved normal vaginal forløsning og der vaginal operativ forløsning er indisert, og behandling av uterusruptur og placenta accreta, samt diagnose, behandling/ reparasjon og pasientrådgivning ved sfincterruptur. Kursdeltakerne skal gjennom trening på fantomer etter kurset ha forbedrete ferdigheter i å forestå vaginal forløsning inklusive bruk av tang, vaginal seteforløsning, vanskelig skulderforløsning og forløsning av tvillinger. Etter endt kurs skal deltakerne være bedre rustet å kunne håndtere kompliserte forløsninger med trygg intervensjon tilpasset situasjonen

Innhold

Formidling av kunnskap om fødselsmekanikk og vaginal operativ forløsning. Praktiske øvelser på fantom med fokus på håndtering av vanskelige forløsninger. Undervisningen vil foregå på engelsk.

Kurskomite

Jörg Kessler (Kursleder)
Susanne Albrechtsen
Elham Baghestan
Ferenc Macsali

Godkjenninger

Videreutdanning

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 13 t

Etterutdanning

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 13 t

Program for Operativ obstetrikk for viderekomne (33049)

Torsdag 2. mai

10.30 Welcome, presentation of the department
Susanne Albrechtsen
10.40 The biomechanical fundament of normal delivery
Ferenc Macsali
11.10 Irregular cephalic presentation - diagnosis and biomechanics
Ferenc Macsali
11.50 Non-rotational forceps, indications and technique
Tore Henriksen
12.30 Lunch
13.30 Hands-on training, forceps (Group 1-5)
14.35 Rotational forceps, indications and technique
15.05 Break
15.20 Hands-on training, forceps (Group 1-5)
16.25 The choice of instruments - vacuum vs. forceps
16.55 Uterine rupture - diagnosis and treatment
Torvid Waldemar Kiserud
17.25 End

Fredag 3. mai

08.30 Vaginal breech delivery - when it gets difficult
Susanne Albrechtsen
09.00 Alternative birth positions in breech delivery
09.30 Break
09.45 Hands-on training, breech (Group 1-5)
10.50 Twin delivery - on the outlook for trouble
Jörg Kessler
11.25 Lunch
12.25 Hands-on training, twin (combined version, extraction). (Group 1-5)
13.30 Placenta accreta/percreta - conservative or surgical treatment
14.10 Anal sfincter injury - diagnosis, treatment and counselling
Elham Baghestan
14.50 Closing remarks
15.00 End