Tren Endoskopiteamet (TET) (33050)

Dato: 5-6. sep 2019
Sted: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Adresse: Kirkeveien 166
0450, OSLO

NORGE
Kurslokale: SIM-senteret
Praktiske henvendelser: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Maks antall deltakere 18
Kurseier Kreftregisteret

Målgruppe

Gastroenterologer eller kirurger som arbeider med endoskopi og som driver, eller planlegger å drive, opplæring i endoskopi.

Læringsmål

Å benytte simulering som verktøy for opplæring og kvalitetssikring av gastrointestinal endoskopi.

Andre opplysninger

Praktiske henvendelser til Endoskopiskolen, e-mail: endoskopiskolen@kreftregisteret.no

Kurskomite

Tanja Owen
Ole Darre-Næss
Anita Jørgensen
Kjetil Kjeldstad Garborg
Birgitte Seip (Kursleder)
Stine Langbråten
Eldri Hofseth
Øyvind Hauso
Marius Vinje
Tom André Pedersen

Godkjenninger

Videreutdanning

Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 16 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 t

Etterutdanning

Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 16 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 16 t

Program for Tren Endoskopiteamet (TET) (33050)

Torsdag 5. september

08.30 Velkommen og introduksjon til kurset.
09.15 Pause.
09.30 Pasientsikkerhet og bruk av medisinsk simulering

på gastrolab.

10.00 Hvordan skape effektive læringsøkter i en klinisk

hverdag? (Briefing/Læringskontrakten).

10.30 Pause.
10.45 Hvordan få best mulig ut av en læringsøkt?

(Debriefing).

11.45 Lunsj.
12.30 Simulering 1+2+3: Klinisk kasuistikker fra gastrolab.

Praktiske gruppeoppgaver, simuleringer med veiledning (Grupper på 6-8 deltakere).

16.00 Oppsummering og evaluering.
18.00 Kursmiddag.

Fredag 6. september

08.30 Velkommen til dag 2. Workshop Endoskopiskolen.
09.30 Pause.
09.45 Simulering 4: Klinisk endoskopirelaterte kasuistikker fra

gastrolab. Praktiske gruppeoppgaver/simuleringer med veiledning (grupper på 6-8 deltakere).

11.00 Pause.
11.15 Kommunikasjon på endoskopirommet.

(Closed-loop-communication og endoskopispråket).

12.15 Lunsj.
13.00 Simulering 5: Klinisk endoskopirelaterte kasuistikker

fra gastrolab. Praktiske gruppeoppgaver/simuleringer med veiledning (grupper på 6-8 deltakere).

15.45 Avslutning.