Program for Tren Endoskopiteamet (TET) (33050)

Torsdag 5. september

08.30 Velkommen og introduksjon til kurset.
09.15 Pause.
09.30 Pasientsikkerhet og bruk av medisinsk simulering

på gastrolab.

10.00 Hvordan skape effektive læringsøkter i en klinisk

hverdag? (Briefing/Læringskontrakten).

10.30 Pause.
10.45 Hvordan få best mulig ut av en læringsøkt?

(Debriefing).

11.45 Lunsj.
12.30 Simulering 1+2+3: Klinisk kasuistikker fra gastrolab.

Praktiske gruppeoppgaver, simuleringer med veiledning (Grupper på 6-8 deltakere).

16.00 Oppsummering og evaluering.
18.00 Kursmiddag.

Fredag 6. september

08.30 Velkommen til dag 2. Workshop Endoskopiskolen.
09.30 Pause.
09.45 Simulering 4: Klinisk endoskopirelaterte kasuistikker fra

gastrolab. Praktiske gruppeoppgaver/simuleringer med veiledning (grupper på 6-8 deltakere).

11.00 Pause.
11.15 Kommunikasjon på endoskopirommet.

(Closed-loop-communication og endoskopispråket).

12.15 Lunsj.
13.00 Simulering 5: Klinisk endoskopirelaterte kasuistikker

fra gastrolab. Praktiske gruppeoppgaver/simuleringer med veiledning (grupper på 6-8 deltakere).

15.45 Avslutning.