Alle kurs
ID. 33052

Koloskopi instruktør kurs (tidl. Train the colonoscopy trainer)

13-15. mai 2019

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Gastroenterologer eller kirurger som arbeider med koloskopi og som driver, eller planllegger å drive, opplæring i koloskopi.