Program for Koloskopi instruktør kurs (tidl. Train the colonoscopy trainer) (33052)

Mandag 13. mai

08.00 Oppmøte - skifte til sykehusklær, ta med innesko.
08.10 Deltakernes erfaringsgrunnlag og forventninger.

instruksjoner for dagen.

08.30 Alle skoperer en pasient hver. Alle skopører har med

seg en instruktør inn på rommet. Før skopien avtales læringsmål og etter skopien går man gjennom læringsutbyttet (Briefing, skopi og debriefing). Lunsj tas når det passer for driften. De som ikke skoperer er sammen med en av instruktørene i et rom der skopiene vises på monitor.

Evaluering av dagen.

Tirsdag 14. mai

08.00 Velkommen. Intro KIK.
 • Deltakernes erfaringsgrunnlag og forventninger.
 • Koloskopikvalitet - Åpen diskusjon.
 • Bevisst kompetanse.
 • Rammeverket for undervisningen.
08.50 Pause.
09.00 Kognitiv overbelastning.
 • Endoskopispråket.
 • Prestasjonsfremmende instruksjoner.
10.20 Pause.
10.30 Polyppektomi i h kolon.
 • Åpen diskusjon.
 • Hvordan gi feedback.
 • Åpen diskusjon.
 • Passere venstre fleksur, lukket diskusjon.
 • Når overta skopet.
 • Rammeverk for undervisningen -Oppsummering.
12.00 Lunsj.
13.00 Skophåndtering.
 • Rotasjonsstyring.
 • Utretting av slynger.
 • Leieendring/slynge/v.fleksur.
14.20 Pause.
14.30 Romoppsettet.
 • Kontroll over læringssituasjonen.
 • Skopivokalbularet.

Oppsummering og evaluering.

Onsdag 15. mai

08.00 Kolospiinstruktør kurs - På Gastrolab.

Alle vil være skopør og skopørinstruktur denne dagen, det vil si delta på 2 skopier hver. Før hver skopi avtales læringsmål og etter skopien går man gjennom læringsutbyttet (Briefing, skopi, debriefing). Lunsj tas når det passer for driften.

De som ikke skopørerer sammen med instruktør i et rom der skopiene vises på monitor.

16.00 Slutt.
17.00 Kursmiddag.