Alle kurs
ID. 33054

Koloskopi instruktør kurs (tidl. Train the colonoscopy trainer)

15-17. okt 2019

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Gastroenterologer eller kirurger som arbeider med koloskopi og som driver, eller planllegger å drive, opplæring i koloskopi.