Program for Koloskopi instruktør kurs (tidl. Train the colonoscopy trainer) (33054)

Tirsdag 15. oktober

Upskill koloskopi - På gastrolab

08.00 Oppmøte - skifte til sykehusklær, ta med innesko.
08.00 Velkommen. Intro KIK.
 • Deltakernes erfaringsgrunnlag og forventninger.
 • Koloskopikvalitet - Åpen diskusjon.
 • Bevisst kompetanse.
 • Rammeverket for undervisningen.
08.10 Deltakernes erfaringsgrunnlag og forventninger.

instruksjoner for dagen.

08.30 Alle skoperer en pasient hver. Alle skopører har med

seg en instruktør inn på rommet. Før skopien avtales læringsmål og etter skopien går man gjennom læringsutbyttet (Briefing, skopi og debriefing). Lunsj tas når det passer for driften. De som ikke skoperer er sammen med en av instruktørene i et rom der skopiene vises på monitor.

Evaluering av dagen.

08.50 Pause.
09.00 Kognitiv overbelastning.
 • Endoskopispråket.
 • Prestasjonsfremmende instruksjoner.
10.20 Pause.
10.30 Polyppektomi i h kolon.
 • Åpen diskusjon.
 • Hvordan gi feedback.
 • Åpen diskusjon.
 • Passere venstre fleksur, lukket diskusjon.
 • Når overta skopet.
 • Rammeverk for undervisningen -Oppsummering.
12.00 Lunsj.
13.00 Skophåndtering.
 • Rotasjonsstyring.
 • Utretting av slynger.
 • Leieendring/slynge/v.fleksur.
14.20 Pause.
14.30 Romoppsettet.
 • Kontroll over læringssituasjonen.
 • Skopivokalbularet.

Oppsummering og evaluering.

Onsdag 16. oktober

Pedagogiske prinsipper for ferdighetstrening - På SimOslo

08.00 Deltakernes erfaringsgrunnlag (0800-0815), intro KIK (08.15-08.30),

koloskopikvalitet (08.30-08.45), bevisst kompetanse (08.45-09.00).

09.00 Rammeverket for undervisningen.
09.30 Pause.
09.40 Kognitiv overbelastning (09.40-09.55), endoskopispråket (09.55-10.10),

presentasjonsfremmende instruksjoner (10.10-10.30).

10.30 Pause.
10.40 Evaluering (Feedback): Åpen diskusjon (10.40-10.55), hvordan gi feedback (10.55-11.05),

lukket diskusjon (11.05-11.20).

11.20 Når overta skopet.
11.40 Oppsummering rammeverket.
16.00 Slutt.

Torsdag 17. oktober

Pedagogiske prinsipper for koloskopitrening -

På gastrolab

08.00 Oppmøte - skifte til sykehusklær, ta med innesko.

Gjennomgang læringsmål.

08.20 Fordeling av oppgaver.
08.30 Skopi 1-5. Alle vil være skopør og skopørinstruktør

denne dagen, det vil si delta på 2 skopier hver. Før hver skopi avtales læringsmål og etter skopien går man gjennom læringsutbyttet (Briefing, skopi, debriefing). Lunsj tas når det passer for driften. 

De som ikke skopører er sammen med instruktør i et rom der skopiene vises på monitor. Evaluering av dagen.

16.00 Slutt.