Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger (33082)

Dato: 23. okt 2019
Sted: Radisson Royal Hotel Bryggen, Bergen
Adresse: Dreggsallmenningen 1
5003, BERGEN

NORGE
Praktiske henvendelser: Norsk senter for maritim og dykkemedisin - Haukeland Universitetssykehus
Maks antall deltakere 40
Kurseier Norsk senter for maritim og dykkemedisin - Haukeland Universitetssykehus

Priser

Deltaker: 3 800,-

Målgruppe

Petroleumsleger som trenger resertifiseringskurs.

Kurskomite

Hege Sofie Imsen (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 9 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 19 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 9 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 9 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 19 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 9 t

Program for Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger (33082)

Onsdag 23. oktober

08.00 Registering/kaffe.
08.30 Velkommen. Praktiske opplysninger/sikkerhetsinfo. Mentometer-demonstrasjon.
08.45 Oppdatering på endringer i regelverk (FVL, Lov, Forskrift, Veiledning).
09.30 Pause.
10.15 Erfaringer fra FMRO, HDIR og klagenemnd.
10.30 Saksbehandlingsrutiner.

Hege Sofie Imsen

10.45 Pause.
11.00 Erfaringer fra operatørselskapene.

FAL, Statoil

11.30 Lunsj.
12.30 Strukturert individuell risikovurdering/gjennomgang av hjemmeoppgaver.

Hege Sofie Imsen

13.15 Pause.
13.30 Kasus.

Hege Sofie Imsen

14.15 Pause.
14.30 Kasus.

Kjetil Todnem

15.15 Pause.
15.30 Kasus.

Kjetil Todnem

16.15 Vurdering av spesialisterklæringer og bestiller-kompetanse for spesialisterklæringer.

Hege Sofie Imsen

16.45 Evaluering/pause.
17.00 Kursprøve.
18.00 Slutt.