Program for Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger (33082)

Onsdag 23. oktober

08.00 Registering/kaffe.
08.30 Velkommen. Praktiske opplysninger/sikkerhetsinfo. Mentometer-demonstrasjon.
08.45 Oppdatering på endringer i regelverk (FVL, Lov, Forskrift, Veiledning).
09.30 Pause.
10.15 Erfaringer fra FMRO, HDIR og klagenemnd.
10.30 Saksbehandlingsrutiner.

Hege Sofie Imsen

10.45 Pause.
11.00 Erfaringer fra operatørselskapene.

FAL, Statoil

11.30 Lunsj.
12.30 Strukturert individuell risikovurdering/gjennomgang av hjemmeoppgaver.

Hege Sofie Imsen

13.15 Pause.
13.30 Kasus.

Hege Sofie Imsen

14.15 Pause.
14.30 Kasus.

Kjetil Todnem

15.15 Pause.
15.30 Kasus.

Kjetil Todnem

16.15 Vurdering av spesialisterklæringer og bestiller-kompetanse for spesialisterklæringer.

Hege Sofie Imsen

16.45 Evaluering/pause.
17.00 Kursprøve.
18.00 Slutt.