Grunnkurs C, del 2- Forebyggende medisin (33098)

Dato: 10-12. sep 2019
Sted: Victoria Hotell Stavanger
Adresse: Skansegata 1
4006, STAVANGER

NORGE
Praktiske henvendelser: Rogaland legeforening
Kurseier Rogaland legeforening

Kursprøve

Grunnkurs C, del 1https://beta.legeforeningen.no/kurs/20172/10/32359/

Det anbefales at en starter på nettkurset 3 måneder før samlingsdelen.

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Andre opplysninger

Grunnkurs C består av 3 vanlige kursdager, samt et nettkurs tellende med 8 poeng.

Tildeling av plass til Grunnkurs C del 2 samlingsdel vil bli etter 8.5.19, men Grunnkurs C del 1 forberedende nettdel, 8 timer, gjennomføres, bestås og betales innen to uker før oppmøte til kursdagene for del 2 samlingsdel.

Program kommer når det er klart.

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske kurs: 30 t

Program for Grunnkurs C, del 2- Forebyggende medisin (33098)

Tirsdag 10. september

09.00 Barn-ungdom: Kan allergier forebygges.

Knut Øymar, overlege/professor, SUS

10.30 Pause.
10.45 Barn-ungdom: Vaksinasjonsprogram og reisemedisin.

Rolf Bergseth, fastlege, Klepp

12.15 Lunsj.
13.00 Smittevern - multiresistente bakterier og antibiotika forskrivning.

Preben Aavitsland, professor/kommuneoverlege, Arendal

14.30 Pause.
14.45 Førerkort - krav til helse og legemiddelbruk.

Roman Benz, ass.fylkeslege

Onsdag 11. september

08.30 Rus og avhengighet, tiltak for å oppdage rusmisbruk inkl. alkohol.

Sverre Nesvåg, forskningsleder, Torgeir Gilje Lid, fastlege/forsker

10.45 Pause.
11.00 Fastlegens rolle i forebyggende helsearbeid.

Dag Helge Rønnevik, forsker/kommuneoverlege

12.30 Lunsj.
13.30 Tuberkulose - overvåking og kontroll.

Trude Arnesen, overlege, FHI

15.00 Pause.
15.15 Suicid - tidlige signaler.

Ole Jøssang, psykiater

Torsdag 12. september

08.30 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Runar Johannessen, fastlege/kommuneoverlege

10.00 Pause.
10.15 Begreper brukt om helse og sykdom.

Geir Sverre Braut, professor

11.00 Lunsj.
12.00 Miljørettet helsevern.

Hans Petter Torvik, kommuneoverlege

13.30 Slutt.