Alle kurs
ID. 33105

"Hva er det du sier?" - Kommunikasjon og helse. PRIMÆRMEDISINSK UKE 2018

Informasjon

"Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve". Utsagnet blir tilskrevet den danske filosofen og forfatteren Søren Klerkegaard.

Med dette kurset ønsker vi å sette fokus på hvordan fastlegekontoret, leger og medarbeidere, kan bli enda bedre på å skape tillit, trygghet og forståelse i møte med den store, varierte gruppen mennesker vi ser hver dag på jobb.