Alle kurs
ID. 33133

Skulderen. Diagnostikk og behandling

Diagnosis and Treatment of the Shoulder

Informasjon

Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin. Andre leger som har med pasienter med muskel-skjelettlidelser å gjøre.