Alle kurs
ID. 33135

Nasjonalt introduksjonskurs i Akutt- og mottaksmedisin (AMM)

Informasjon

Kurset anbefales alle som planlegger søknad om AMM-spesialitet under overgangsordningen frem til 1.3.19.