Program for Nasjonalt introduksjonskurs i Akutt- og mottaksmedisin (AMM) (33135)

Mandag 14. januar

Møteleder Lars Petter Bjørnsen

Koordinering og organisering:
  • Hva er – hvorfor – og hvordan blir AMM i Norge? Dag Jacobsen.
  • AMM - internasjonale betraktninger & erfaringer fra St. Olavs. Lars Petter Bjørnsen (45 min).
  • Pause, kaffe (15 min)
  • Triage & triagesystemer. Stipendiat Stine Engebretsen OUS (30 min).
  • AMM – hva forventer jeg som sykepleier i akuttmottaket? Engebretsen forts. (15 min).
  • Pause, kaffe (15 min)
  • AMM – erfaringer fra Ullevål. Overlege Anders Martinsen OUS.
  • Diskusjon

12.30 Lunsj & mingling.

Akutt psykiatri, rus & agitert/truende adferd (innlagte pauser/kaffe).
  • Akutt psykiatri: Lovverk og akutte tilstander (psykose, delir, agitasjon, suicidalitet) (dekker teori mot aktuelle LM for AMM). Overlege/psykiater Ingvild Hovland & Thomas Small OUS.
  • Kasuistikker psykiatri, rus, utagerende adferd (Hovland).

18.00 Slutt

Sosial kveld med mingling & enkel servering. Legenes hus.

Besøksadresse:

Akersgata 2, 0158 Oslo (inngang Christiania torv)

Tirsdag 15. januar

Møteleder Dag Jacobsen

08.30 Nevrokirurgi for AMM
Christina Teisner Høstmælingen
09.30 Pause
09.45 Behandling av hjerneslag.

Overlege/seksjonsleder Hege Ihle-Hansen, OUS.

10.30 Pause
10.45 Akutt ØNH – med kasuistikker.

Overlege Johan Edvard Steineger. OUS.

12.15 Lunsj
13.00 Ortopedi for AMM. Professor Olav Røise, OUS.
14.30 Pause
14.45 Akutt pediatri.

Overlege Klaus Bye, OUS.

15.45 Pause
16.00 Akutte øyetilstander. Overlege Atle Østern, OUS.
17.00 Slutt

Onsdag 16. januar

Møteleder Øistein Mjelva

08.00 Traumebehandling i Norge. Avd leder Tina Gaarder, Avd for traumatologi, OUS.
08.45 Pause
09.00 Akutte buksmerter – kasuistikker.

Overlege Peter Wiel Monrad-Hansen. Avd for traumatologi, OUS.

10.30 Pause
10.45 Akutte karkirurgiske problemstillinger i Akuttmottaket.

Overlege Joakim Jørgensen. Karkirurgisk avd & Avd for traumatologi. OUS.

11.30 Lunsj
12.15 Orienterende nevrologisk undersøkelse i Akuttmottaket.

Siri Rydning, klinisk stipendiat UIO/Nevrologisk avdeling OUS.

Orienterende nevrologisk undersøkelse i Akuttmottaket.

Siri Rydning, klinisk stipendiat UIO/Nevrologisk avdeling OUS.

 

12.45 Akutt nevrologi i Akuttmottaket.

Overlege Elisabeth Gjefsen Nevrologisk avdeling, OUS.

Akutt nevrologi i Akuttmottaket. Overlege Elisabeth Gjefsen Nevrologisk avdeling, OUS.

14.15 Pause
14.30 Akutt gyn/obs for AMM.

Dr Henrik Michelsen, OUS.

15.15 Evaluering, kursprøve
16.00 Slutt