Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling (33367)

Dato: 28-29. nov 2019
Sted: Clarion Hotel Admiral
Adresse: C. Sundts gate 9
5004, BERGEN

NORGE
Påmeldingsfrist 20.10.2019
Praktiske henvendelser: Universitetet i Bergen
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 50
Kurseier Universitetet i Bergen

Målgruppe

Leger i primærhelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, psykiatri og tilsynsleger ved sykehjem, lungemedisin, ØNH, nevrologi, barne- og ungdomspsykiatri.

Læringsmål

Lære om utredning og behandling av de ulike søvnlidelsene, og kobling mot psykiske lidelser. Fokus på ikke-medikamentelle råd.

Andre opplysninger

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med Fred Holsten, tlf. 90 27 39 80, Bjørn Bjorvatn, tlf. 55 58 60 88.

Bestill rom direkte til hotellet på tlf. 55 23 64 00. Husk å bestille rom i god tid.

Kursavgift/dagpakke: Kr. 4562,-, fordelt på kursavgift = Kr. 3400,- og to dagpakker (lunsj, kaffe, frukt, kake, møterom, internett) = Kr. 1162,-

Kurskomite

Bjørn Bjorvatn (Kursleder)
Fred Holsten

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 17 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 17 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 17 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 17 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 17 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 17 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 17 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 17 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 17 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 17 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 17 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 17 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 17 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 17 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 17 t

Program for Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling (33367)

Torsdag 28. november

09.15 Dartmouth spørreskjema. Forekomst av søvnproblemer.
10.00 Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering.
11.00 Forts. om basale mekanismer.
11.55 Ikke-medikamentell behandling av insomni.
12.40 Lunsj.
13.30 Gruppearbeid med insomni-kasus. Metakognitv terapi.
14.30 Søvnproblemer ved psykiske lidelser.
15.30 Søvnproblemer ved psykiske lidelser forts.
16.30 Vinterdepresjoner.

Fredag 29. november

08.30 Døgnrytmeforstyrrelser - faseforskyvninger.
09.20 Døgnrytmeforstyrrelser - jetlag og skiftarbeid.
10.15 Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn.
11.05 Parasomnier.
11.55 Kasuistikk forsinket søvnfasesyndrom.
12.40 Lunsj.
13.30 Behandling av søvnproblemer hos barn.
14.20 Hypersomnier.
15.15 Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnrestriksjon, stimulus-kontroll behandling,
16.15 Oppsummering. Dartmouth på nytt, diskusjon og kursevaluering.
17.00 Slutt.