Program for Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling (33367)

Torsdag 28. november

09.15 Dartmouth spørreskjema. Forekomst av søvnproblemer.
10.00 Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering.
11.00 Forts. om basale mekanismer.
11.55 Ikke-medikamentell behandling av insomni.
12.40 Lunsj.
13.30 Gruppearbeid med insomni-kasus. Metakognitv terapi.
14.30 Søvnproblemer ved psykiske lidelser.
15.30 Søvnproblemer ved psykiske lidelser forts.
16.30 Vinterdepresjoner.

Fredag 29. november

08.30 Døgnrytmeforstyrrelser - faseforskyvninger.
09.20 Døgnrytmeforstyrrelser - jetlag og skiftarbeid.
10.15 Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn.
11.05 Parasomnier.
11.55 Kasuistikk forsinket søvnfasesyndrom.
12.40 Lunsj.
13.30 Behandling av søvnproblemer hos barn.
14.20 Hypersomnier.
15.15 Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnrestriksjon, stimulus-kontroll behandling,
16.15 Oppsummering. Dartmouth på nytt, diskusjon og kursevaluering.
17.00 Slutt.