Alle kurs
ID. 33378

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

13-14. mai 2019

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.