Alle kurs
ID. 33384

Tilbake i arbeid tross sykdom - Kurs i trygdemedisin

Informasjon

Spesialister og leger under utdanning i allmennmedisin, arbeidsmedisin, fysikalsk medisin, samfunnsmedisin, i tillegg rådgivende overleger i NAV og psykologer som arbeider i NAV.