Tilbake i arbeid tross sykdom - Kurs i trygdemedisin (33384)

Dato: 20-21. mar 2019
Sted: Quality Hotell Olavsgård
Adresse: Hvamstubben 11
2013, SKJETTEN

NORGE
Praktiske henvendelser: Norsk trygdemedisinsk forening
Maks antall deltakere 100
Kurseier Norsk trygdemedisinsk forening

Priser

Deltaker: 3 400,-

Målgruppe

Spesialister og leger under utdanning i allmennmedisin, arbeidsmedisin, fysikalsk medisin, samfunnsmedisin, i tillegg rådgivende overleger i NAV og psykologer som arbeider i NAV.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha fått en oppdatering på rygglidelser, ha lært hvordan traumer kan sette seg i kroppen og ha fått en kunnskapsoppdatering på helseeffekter av arbeid. Videre vil deltakerne få lære om effekt av prosjekter som raskere tilbake og bruk av motiverende intervju i NAV sammenheng. Trygdemedisinsk etikk, pasientmedvirkning i skriving av legeerklæring, legen som portvokter og prosjektet Helse i Arbeid er også tema som deltakerne vil lære mer om.

Kurskomite

Ole K. Grønli (Kursleder)
Marit Elise Valen
Lucretia M. Udding
Elin Gjerstad

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Trygdemedisin
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 15 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Trygdemedisin
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 15 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Tilbake i arbeid tross sykdom - Kurs i trygdemedisin (33384)

Onsdag 20. mars

09.00 Vond rygg - fortsatt hyppigste årsaker til sykfravær!
  • Hva har ny forskning vist etter retningslinjene som kom for ti år siden?
  • Hjelper det med befolkningskampanje?
  • Hva kjennetegner den sykmeldte ryggpasienten

 

Erik Werner, ryggforsker og spesialist i allmennmedisin

10.45 Tilbake til arbeid, tross sykdom. Hva hjelper?

Hilde Nitteberg Teige, overlege, Hernes Institutt

11.30 Diskusjon.
12.00 Lunsj.
13.00 Prosjekt raskere tilbake, hva virker og hva virker ikke.

Dag Brekke, PhD, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

14.00 Motiverende intervju for å fasilitere tilbakekomst i arbeid, hjelper det?

Gerd Monica Flodgren, Folkehelseinstituttet

15.00 Hvordan unngå lange AAP løp?

Solveig Ose, Sintef

16.00 Årsmøteforedrag.

Professor emeritus Steinar Westin

19.30 Middag med underholdning.

Torsdag 21. mars

08.30 Trygdemedisinsk etikk.

Hans Magnus Solli, dr.med

09.15 Pasientmedvirkning ved skriving av erklæringer til NAV.

Harald Elvsåshagen, NAV Klageinstans

10.30 Når kroppen responderer - hvordan traumer kan sette seg i kroppen.

Øystein Bakkevig, psykiater

12.00 Lunsj.
13.00 Helseeffekter av arbeid.

Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet

Trygdemedisinsk forskning

14.00 Legen som portvokter.

Stein Nilsson, PhD, spesialist i allmennmedisin, rådgivende overlege

15.00 Prosjekt Helse i arbeid.

Nils Fleten. 1. amanuensis, UiT, rådgivende overlege

15.45 Debatt i plenum basert på dagens tema, samt oppsummering.