Program for Tilbake i arbeid tross sykdom - Kurs i trygdemedisin (33384)

Onsdag 20. mars

09.00 Vond rygg - fortsatt hyppigste årsaker til sykfravær!
  • Hva har ny forskning vist etter retningslinjene som kom for ti år siden?
  • Hjelper det med befolkningskampanje?
  • Hva kjennetegner den sykmeldte ryggpasienten

 

Erik Werner, ryggforsker og spesialist i allmennmedisin

10.45 Tilbake til arbeid, tross sykdom. Hva hjelper?

Hilde Nitteberg Teige, overlege, Hernes Institutt

11.30 Diskusjon.
12.00 Lunsj.
13.00 Prosjekt raskere tilbake, hva virker og hva virker ikke.

Dag Brekke, PhD, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

14.00 Motiverende intervju for å fasilitere tilbakekomst i arbeid, hjelper det?

Gerd Monica Flodgren, Folkehelseinstituttet

15.00 Hvordan unngå lange AAP løp?

Solveig Ose, Sintef

16.00 Årsmøteforedrag.

Professor emeritus Steinar Westin

19.30 Middag med underholdning.

Torsdag 21. mars

08.30 Trygdemedisinsk etikk.

Hans Magnus Solli, dr.med

09.15 Pasientmedvirkning ved skriving av erklæringer til NAV.

Harald Elvsåshagen, NAV Klageinstans

10.30 Når kroppen responderer - hvordan traumer kan sette seg i kroppen.

Øystein Bakkevig, psykiater

12.00 Lunsj.
13.00 Helseeffekter av arbeid.

Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet

Trygdemedisinsk forskning

14.00 Legen som portvokter.

Stein Nilsson, PhD, spesialist i allmennmedisin, rådgivende overlege

15.00 Prosjekt Helse i arbeid.

Nils Fleten. 1. amanuensis, UiT, rådgivende overlege

15.45 Debatt i plenum basert på dagens tema, samt oppsummering.