Alle kurs
ID. 33387

Når det ikke er epilepsi - hva da? Psykogene, ikke-epileptiske anfall

1-2. apr 2019

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Psykologer, leger, psykiatere, sykepleiere og annet helsepersonell.