Når det ikke er epilepsi - hva da? Psykogene, ikke-epileptiske anfall (33387)

Dato: 1-2. apr 2019
Sted: Oslo universitetssykehus HF
Kurslokale: Avdeling for kompleks epilepsi, Sandvika, G.F. Henriksensvei 98, Undervisningspavljongen, bygg D1
Påmeldingsfrist 18.03.2019
Praktiske henvendelser: Oslo universitetssykehus HF
Maks antall deltakere 50
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Priser

Lege: 2 500,-

Målgruppe

Psykologer, leger, psykiatere, sykepleiere og annet helsepersonell.

Læringsmål

Økt kunnskap om psykogene, ikke epileptiske anfall (PNES), årsaker, diagnostikk og behandlingstilnærminger.

Kurskomite

Oliver Johannes Henning
Hilde Karterud
Ellen Sundland Kjendbakke
Antonia Villagran (Kursleder)

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 12 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 12 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 12 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 12 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 12 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 12 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 12 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 12 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 12 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 12 t

Program for Når det ikke er epilepsi - hva da? Psykogene, ikke-epileptiske anfall (33387)

Mandag 1. april

08.30 Kaffe og registrering.
09.00 Sykdomsforståelse ved PNES.
09.30 PNES - en oversikt over diagnosen.
10.30 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon.

Overlege Oliver Henning

12.00 Lunsj.
12.45 Dissosiasjon - hva er det? Med implikasjoner ved behandling.

Psykolog Akiah Ottesen Berg

Formidling av diagnosen.

Psykiatrisk sykepleier Hilde N. Karterud

15.00 Utredning og behandling av PNES ved SSE.

Overlege Antonia Villagran

Tirsdag 2. april

08.30 En helhetlig biopsykososial tilnærming.

Overlege Helene Gjone

10.00 Psykologiske aspekter.

Psykologspesialist Siv Bækkelund

10.45 Pause.
11.00 Psykososiale vansker hos ungdom med PNES -

og PNES hos personer med PU. Fag- og forskningssykepleier Hilde N. Karterud

11.45 Lunsj.
12.30 Hvordan håndtere PNES anfall?

Fagsykepleier Ellen Pettersen

13.30 Case, barn og unge.

Sykepleier Sissel Meriles

14.00 PNES hos barn og unge.

Overlege/professor Morten Lossius. Oppsummering og utlevering av kursbevis.