Program for Når det ikke er epilepsi - hva da? Psykogene, ikke-epileptiske anfall (33387)

Mandag 1. april

08.30 Kaffe og registrering.
09.00 Sykdomsforståelse ved PNES.
09.30 PNES - en oversikt over diagnosen.
10.30 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon.

Overlege Oliver Henning

12.00 Lunsj.
12.45 Dissosiasjon - hva er det? Med implikasjoner ved behandling.

Psykolog Akiah Ottesen Berg

Formidling av diagnosen.

Psykiatrisk sykepleier Hilde N. Karterud

15.00 Utredning og behandling av PNES ved SSE.

Overlege Antonia Villagran

Tirsdag 2. april

08.30 En helhetlig biopsykososial tilnærming.

Overlege Helene Gjone

10.00 Psykologiske aspekter.

Psykologspesialist Siv Bækkelund

10.45 Pause.
11.00 Psykososiale vansker hos ungdom med PNES -

og PNES hos personer med PU. Fag- og forskningssykepleier Hilde N. Karterud

11.45 Lunsj.
12.30 Hvordan håndtere PNES anfall?

Fagsykepleier Ellen Pettersen

13.30 Case, barn og unge.

Sykepleier Sissel Meriles

14.00 PNES hos barn og unge.

Overlege/professor Morten Lossius. Oppsummering og utlevering av kursbevis.