Obligatorisk emnekurs i gruppepsykoterapi for spesialistutdanningen i psykiatri (33389)

Dato: 14-15. feb 2019
Sted: Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi
Adresse: Fridtjof Nansens vei 2
0369, OSLO

NORGE
Kurslokale: IGA - Fridtjof Nansensvei 2, Oslo
Påmeldingsfrist 10.02.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Trondheim
Epost: koordtrh@legeforeningen.no
Antall kurstimer 15
Maks antall deltakere 27
Kurseier Den norske legeforening Det medisinske fakultet i Oslo

Priser

Lege: 3 400,-
Ikke lege: 6 800,-

Målgruppe

Leger i spesialistutdanning i psykiatri (obligatorisk emnekurs).

Læringsmål

Kurslitteratur

Relevant litteratur (forutsettes ikke lest):

• Bjerke S.N. (2018) GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan. Gyldendal Akademisk.

• Johansen B. & Nielsen L.P. (2007): Frirum til tænkning og kreativitet – negativ formåen og lederes udvikling. Erhvervspsykologi 5(2):2-21, Psykologisk Forlag, Danmark

Kursprøve

Etter at samling er avholdt skal kursdeltakerne gjennomføre en kursprøve og evaluering på Legeforeningens nettkursportal.

Slik finner du prøven: Logg deg inn på legeforeningen.no. Brukernavn er medlemsnummer. Har du glemt passord, går du hit: http://legeforeningen.no/info/Glemt-passord

Etter innlogging gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/. Gå via høyre meny som medlem til nettkursportalen.

Hvis du ikke er medlem, gå fra samme side via høyre meny som ikke-medlem til nettkursportalen.

Inne på nettkursportalen finner du Emnekurs XXX på lista over obligatoriske kurs. Bare meld deg inn og sett i gang med prøven.

Kursprøven er åpen en uke fra kursets slutt.

Andre opplysninger

Forslag til overnatting for tilreisende:

Thon hotel Gyldenløve i Bogstadveien, Telefon: 23 33 23 00

Kurskomite

Synnøve Ness Bjerke
Helene C. Hedemark
Thor Kristian Island (Kursleder)
Frode Finseth
Christian Hjort

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Psykiatri: Obligatoriske emnekurs: 0 t,

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Obligatorisk emnekurs i gruppepsykoterapi for spesialistutdanningen i psykiatri (33389)

Torsdag 14. februar

10.00 Velkommen, introduksjon, praktiske opplysninger
10.15 Forelesning 1: Gruppepsykoterapi som behandlingsmetode, generell gruppedynamisk teori
11.00 Pause
11.15 Forelesning 2: Indikasjoner for gruppeterapi. Rammer, dynamisk administrering. Terapeutens rolle og
12.00 Gruppediskusjon
12.45 Lunsj
13.30 Rollespill/gruppediskusjon
14.30 Pause
14.45 Forelesning 3: Motivasjon, allianse, overføring og motoverføring i gruppepsykoterapi (HH)
15.30 Video og diskusjon
16.15 Pause
16.30 Mediangruppe – avsluttes 17:30

Fredag 15. februar

08.00 Forelesning 4: Intervensjonsmåter, gruppespesifikke terapeutiske faktorer, spesifikke utfordringer
08.45 Pause
09.00 Forelesning 5: Gruppebasert behandling av spesielle pasientgrupper, grupper i sengepost
09.45 Gruppediskusjon
10.30 Lunsj
11.15 Rollespill/gruppediskusjon
12.15 Pause
12.30 Forelesning 6: Gruppeprosesser i organisasjon, gruppedynamisk organisasjons- og ledelsesarbeid
13.15 Gruppediskusjon
14.00 Pause
14.15 Mediangruppe – avsluttes 15:15