Program for Obligatorisk emnekurs i gruppepsykoterapi for spesialistutdanningen i psykiatri (33389)

Torsdag 14. februar

10.00 Velkommen, introduksjon, praktiske opplysninger
10.15 Forelesning 1: Gruppepsykoterapi som behandlingsmetode, generell gruppedynamisk teori
11.00 Pause
11.15 Forelesning 2: Indikasjoner for gruppeterapi. Rammer, dynamisk administrering. Terapeutens rolle og
12.00 Gruppediskusjon
12.45 Lunsj
13.30 Rollespill/gruppediskusjon
14.30 Pause
14.45 Forelesning 3: Motivasjon, allianse, overføring og motoverføring i gruppepsykoterapi (HH)
15.30 Video og diskusjon
16.15 Pause
16.30 Mediangruppe – avsluttes 17:30

Fredag 15. februar

08.00 Forelesning 4: Intervensjonsmåter, gruppespesifikke terapeutiske faktorer, spesifikke utfordringer
08.45 Pause
09.00 Forelesning 5: Gruppebasert behandling av spesielle pasientgrupper, grupper i sengepost
09.45 Gruppediskusjon
10.30 Lunsj
11.15 Rollespill/gruppediskusjon
12.15 Pause
12.30 Forelesning 6: Gruppeprosesser i organisasjon, gruppedynamisk organisasjons- og ledelsesarbeid
13.15 Gruppediskusjon
14.00 Pause
14.15 Mediangruppe – avsluttes 15:15