Allergen Immunterapi (AIT) (33413)

Dato: 14. mai 2019
Sted: St. Olavs Hospital HF
Adresse: Harald Hardrådes gate 12 1930-bygget
7011, TRONDHEIM

NORGE
Kurslokale: RAAO Midt-Norge, 2. etg, 1902-bygget ved sykehuset
Påmeldingsfrist 07.05.2019
Praktiske henvendelser: St. Olavs Hospital HF
Maks antall deltakere 55
Kurseier St. Olavs Hospital HF

Målgruppe

Leger og sykepleiere som arbeider med AIT, eller som ønsker å etablere behandlingsformen i sin virksomhet.

Læringsmål

Gi oppdatert kunnskap om bakgrunn, indikasjoner og praktisk gjennomføring av allergen immunterapi (AIT).

Andre opplysninger

Kursavgift: Kr. 175,- (dekker lunsj og kaffe og frukt).

Kurskomite

Anders Sebastian Tøndell (Kursleder)
Liv Bjerke Rodal
Martin Sørensen
Torgeir Storaas
Eva Stylianou

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 6 t

Kompetanseområde

Allergologi: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Allergen Immunterapi (AIT) (33413)

Tirsdag 14. mai

09.45 Registering/kaffe. Velkommen.
10.00 Historikk, bakgrunn, mekanismer.
10.45 Pause.
11.00 Utredning, indikasjoner og kontraindikasjoner.
11.45 Lunsj.
12.30 Oppdosering/vedlikehold/vaksinasjonsjournal og

vurdering av reaksjoner og behandlingseffekt.

13.15 Pause.
13.30 Praktisk gjennomgang: SCIT injeksjoner og

pøvedose SLIT. Sikkerhetsprosedyrer, risikofaktorer, bivirkninger og fastsettelse av dagens dose (SCIT).

14.30 Pause.
14.45 SCIT eller SLIT?
15.15 Kasuistikker - Utfordringer i praksis.
16.00 Slutt.