Program for Allergen Immunterapi (AIT) (33413)

Tirsdag 14. mai

09.45 Registering/kaffe. Velkommen.
10.00 Historikk, bakgrunn, mekanismer.
10.45 Pause.
11.00 Utredning, indikasjoner og kontraindikasjoner.
11.45 Lunsj.
12.30 Oppdosering/vedlikehold/vaksinasjonsjournal og

vurdering av reaksjoner og behandlingseffekt.

13.15 Pause.
13.30 Praktisk gjennomgang: SCIT injeksjoner og

pøvedose SLIT. Sikkerhetsprosedyrer, risikofaktorer, bivirkninger og fastsettelse av dagens dose (SCIT).

14.30 Pause.
14.45 SCIT eller SLIT?
15.15 Kasuistikker - Utfordringer i praksis.
16.00 Slutt.