Infertilitet - fra diagnose til behandling (33417)

Dato: 7. mai 2019
Sted: Helse Stavanger HF
Kurslokale: Stavanger Universitetssykehus Auditoriet Vestbygget, 1. etasje
Påmeldingsfrist 20.04.2019
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 8
Maks antall deltakere 50
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 2 600,-
Ikke lege: 5 200,-

Målgruppe

Spesialister og utdanningskandidater i gynekologi, allmennmedisin & alle interesserte leger

Læringsmål

Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.  I tillegg skal de få en oversikt over bioteknologiloven, tilgjengelig kunnskap om komplikasjoner som følge av behandlingen og om det er en sammenheng mellom infertilitetsbehandling og risiko for å utvikle kreft både hos kvinner og deres barn og litt historikk om infertilitetsbehandling i Norge.

Andre opplysninger

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Kurskomite

Marte Myhre Reigstad
Ritsa Storeng (Kursleder)
Jon Hausken
Shabana Sayed

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t

Program for Infertilitet - fra diagnose til behandling (33417)

Tirsdag 7. mai

08.45 Velkommen
Ritsa Storeng
09.00 Generelt om fertilitet/infertilitet og utredning av «paret»
Jon Hausken
09.30 Hva er Assistert befruktning (ART)?
Jon Hausken
10.00 Infertilitet hos kvinnen – diagnoser og behandling
Arne Schwennicke
10.30 Pause
11.00 Infertilitet hos mannen – diagnoser og behandling
Nan Birgitte Oldereid
11.30 Hormonstimulering ved assistert befruktning
Arne Schwennicke
12.00 Lunsj
13.00 IVF laboratoriet – metoder
Mette Haug Stensen
13.30 ART – i går, i dag, i morgen
Shabana Sayed
14.00 Komplikasjoner/risiki ved infertilitetsbehandling
Marte Myhre Reigstad
14.30 Pause
15.00 Bioteknologiloven og Assistert befruktning – hvor går vi?
Torolf Holst-Larsen
15.00 Spørsmål og svar
15.30 Infertilitet og assistert befruktning i løpet av det siste århundret

Eira Bjørvik

16.00 Spørsmål
16.15 Slutt